Название ВУЗа Профиль
Академія сухопутних військ гетьмана Петра Сагайдачного перейти
Бердянський державний педагогічний університет перейти
Білоцерківський Національний Аграрний Університет перейти
Буковинський державний медичний університет перейти
Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна перейти
Вінницький національний аграрний університет перейти
Вінницький національний технічний університет перейти
Дніпропетровська медична академія перейти
Дніпропетровський державний аграрно економічний університет перейти
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту академіка В Лазаряна перейти
Дніпропетровський національний університет О. Гончара перейти
Дніпропетровський університет Альфреда Нобеля перейти
Донбаська державна машинобудівна академія перейти
Донецький національний медичний університет М Горького перейти
Донецький національний технічний університет перейти
Донецький національний університет перейти
Європейський університет перейти
Житомирський державний технологiчний університет перейти
Житомирський державний університет І. Франка перейти
Житомирський національний агроекологічний університет перейти
Запорiзька державна iнженерна академiя перейти
Запорізький Національний Технічний Університет перейти
Запорізький національний університет перейти
Івано Франківський національний медичний університет перейти
Івано Франківський національний технічний університет нафти і газу перейти
Кам'янець Подільський національний університет І Огієнка перейти
Київський нацiональний економiчний унiверситет перейти
Київський національний лінгвістичний університет перейти
Київський національний торговельно економічний університет перейти
Київський національний університет будівництва і архітектури перейти
Київський національний університет культури і мистецтв перейти
Київський національний університет Тараса Шевченка перейти
Київський Університет Бориса Грінченка перейти
Кіровоградський національний технічний університет перейти
Криворізький Державний Педагогічний Університет перейти
Луганський національний університет Та Шевченка перейти
Луцький Національний Технічний Університет перейти
Львівський національний медичний університет перейти
Львівський національний університет Івана Франка перейти
Міжнародний інститут менеджменту МІМ Київ перейти
Міжрегіональна Академія управління персоналом перейти
Народна українська академія перейти
Національна академія внутрішніх справ перейти
Національна медична академія післядипломної освіти П Л Шупика перейти
Національна металургійна академія України перейти
Національний авіаційний університет перейти
Національний аерокосмічний університет ім. М Є Жуковського перейти
Національний гірничий університет перейти
Національний медичний університет О О Богомольця перейти
Національний педагогічний університет М.П. Драгоманова перейти
Національний технічний університет "Харківський політехнічний iнститут" перейти
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" перейти
Національний університет "Одеська юридична академія" перейти
Національний Університет біоресурсів і природокористування України перейти
Національний університет водного господарства та природокористування перейти
Національний університет Києво Могилянська академія перейти
Національний університет Львівська політехніка перейти
Національний університет оборони України Івана Черняховського перейти
Національний університет Острозька академія перейти
Національний Університет Харчових Технологій перейти
Національний Фармацевтичний Університет перейти
Національний юридичний університет Ярослава Мудрого перейти
Ніжинський державний університет М Гоголя перейти
Одеська державна академія будівництва та архітектури перейти
Одеська Національна Академія Зв'язку О.С. Попова перейти
Одеський державний екологічний університет перейти
Одеський Національний Морський Університет перейти
Одеський національний політехнічний університет перейти
Одеський національний університет Ім. Мечникова перейти
Південноукраїнський національний педагогічний університет К. Д. Ушинського перейти
Полтавський національний педагогічний університет перейти
Полтавський національний технічний університет Ю. Кондратюка перейти
Приазовський державний технічний університет перейти
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури перейти
Прикарпатський національний університет Василя Стефаника перейти
Рівненський державний гуманітарний університет перейти
Сумський національний аграрний університет перейти
Сумськой державний університет перейти
Східноєвропейський національний університет Лесі Українки перейти
Східноукраїнський національний університет В Даля перейти
Тернопільський державний медичний університет перейти
Тернопільський національний економічний університет перейти
Тернопільський національний технічний університет І Пулюя перейти
Ужгородський національний університет перейти
Українська державна академія залізничного транспорту перейти
Українська інженерно педагогічна академія перейти
Українська медична стоматологічна академія перейти
Український державний хіміко-технологічний університет перейти
Український Католицький Університет перейти
Уманський державний педагогічний університет П. Тичини перейти
Університет банківської справи Національного банку України перейти
Університет КРОК перейти
Університет менеджменту освіти перейти
Харківська державна академія культури перейти
Харківська медична академія післядипломної освіти перейти
Харківський національний автомобільно дорожній університет перейти
Харківський національний аграрний університет В В Докучаєва перейти
Харківський національний економічний університет перейти
Харківський національний університет В.Н. Каразіна перейти
Харківський національний університет внутрішніх справ перейти
Харківський національний університет міського господарства О М Бекетова перейти
Харківський національний університет радіоелектроніки перейти
Харківський регіональний інститут державного управління перейти
Харківський університет Повітряних Сил І Кожедуба перейти
Херсонський державний унiверситет перейти
Херсонський національний технічний університет перейти
Хмельницький Університет Управління та Права перейти
Черкаський національний університет Богдана Хмельницького перейти
Чернівецький національний університет Ю Федьковича перейти
Чернігівський національний технологічний університет перейти

© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"

Яндекс.Метрика