Перегляд інформації про документ
Назва:
Comparative analysis of features of systems of higher education of Ukraine and France
Колекція:
Наукові журнали НТУ "ХПІ" » Теория и практика управления социальными системами
Автори:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2078-7782
Вид документа:
стаття
Мова документа:
англійська
Додано у архів:
08.07.2016
Зведена інформація по документу:
Comparative analysis of features of systems of higher education of Ukraine and France [Текст] / Severyna Nataliia // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Теория и практика управления социальными системами №4 - НТУ "ХПИ", 2014. - ISBN 2078-7782
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

У статті проводиться порівняльний аналіз особливостей систем вищих шкіл України і Франції за умови уніфікації європейської освіти до Болонського процесу. Розглянуто особливості формування знань, умінь і навичок у вищих навчальних закладах двох країн. Описано відмінності і спільні риси щодо організації освітнього процесу, а саме створення виховного та освітнього середовищ у вищих навчальних закладах України і Франції.

В статье проводится сравнительный анализ особенностей систем высших школ Украины и Франции при условии унификации европейского образования в рамках Болонского процесса. Рассмотрены особенности формирования знаний, умений и навыков в высших учебных заведениях двух стран. Описаны различия и общие черты относительно организации процесса обучения, создания воспитательной и образовательной сред в высших учебных заведениях Украины и Франции.

Comparative analysis of the features of higher education of Ukraine and France provided the unification of European education in the framework of the Bologna process is carried out in the article. Features of formation of knowledge and skills at higher education institutions of the two countries were discussed. Differences and similarities regarding the organization of the learning process, the creation of educational and training environments in higher educational institutions of Ukraine and France have been described.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика