Перегляд інформації про документ
Назва:
Использование кинетической теории для исследования колебаний потоковых параметров производственной линии
Колекція:
Статті »
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
стаття
Мова документа:
російська
Додано у архів:
16.11.2015
Зведена інформація по документу:
Пигнастый, О.М. Использование кинетической теории для исследования колебаний потоковых параметров производственной линии [Текст] / Пигнастый О.М., Ходусов В.Д. // Статті : - , 2012.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Розглянуто загальну задачу про розвиток початкового збурення потокових параметрів синхронізованої виробничої лінії. Записано кінетичне рівняння технологічного процесу. Отримано дисперсійне рівняння і досліджені власні коливання потокових параметрів виробничої лінії. Визначено умови, виконання яких забезпечує згасання коливань потокових параметрів.

Рассмотрена общая задача о развитии начального возмущения потоковых параметров синхронизированной производственной линии. Записано кинетическое уравнение технологического процесса. Получено дисперсионное уравнение и исследованы собственные колебания потоковых параметров производственной линии. Определены условия, выполнение которых обеспечивает затухание колебаний потоковых параметров.

The general problem about development of initial stream parameters perturbation in the synchronized production line is considered. The kinetic equation of technological process is created. The dispersive equation is obtained and own fluctuations of production line stream parameters have been investigated. Conditions are found providing the fluctuation of stream parameters attenuation.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика