Перегляд інформації про документ
Назва:
«Состав служащих засорен «бывшими людьми»»: лишенцы Харькова и Донецка в период чистки советского аппарата 1930 - 1931 гг
Колекція:
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" » Актуальні проблеми історії України
Автори:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2079-0813
Вид документа:
стаття
Мова документа:
російська
Додано у архів:
31.07.2015
Зведена інформація по документу:
«Состав служащих засорен «бывшими людьми»»: лишенцы Харькова и Донецка в период чистки советского аппарата 1930 - 1931 гг [Текст] / Мешковая С.І. // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Актуальні проблеми історії України №25 - Вестник НТУ "ХПИ", 2014. - ISBN 2079-0813
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

У статті розглядаються питання виявлення та покарання громадян, позбавлених виборчого права, під час індивідуальної чистки радянського апарату 1930-1931 рр. Окремої уваги надано аналізу морального обліку «позбавленців», їх світогляду, психології поведінки. Чистка радянського апарату, як різновид репресивних заходів проти «колишніх людей», була вкрай суперечливим процесом.

В статье рассматриваются вопросы выявления и наказания граждан, лишённых избирательного права, во время индивидуальной чистки советского аппарата 1930-1931 гг. Отдельное внимание уделено анализу нравственного облика «лишенцев», их мировоззрению, психологии поведения. Чистка советского аппарата, как разновидность репрессивных мер против «бывших людей», являлась процессом крайне противоречивым.

The article addressed the identification and punishment of citizens, deprived of the right to vote, while individual cleansing 1930-1931, the Soviet apparatus. Special attention is given the analysis of moral accounting «pozbavlentsiv», their philosophy, behavioral psychology. Cleaning of the Soviet system, as a kind of repressive measures against «former people», was the process is extremely contradictory.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика