Перегляд інформації про документ
Назва:
«Хибні друзі перекладача» в науково-технічних текстах та особливості їх перекладу з англійської мови на українську
Колекція:
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" » Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2078-7812
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
15.12.2014
Зведена інформація по документу:
Купрієнко, Ю.В. «Хибні друзі перекладача» в науково-технічних текстах та особливості їх перекладу з англійської мови на українську [Текст] / Купрієнко Ю.В., Сторчило Т.В. // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №28 - НТУ "ХПИ", 2011. - ISBN 2078-7812
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Особливістю сучасної науки є надбання англійської мови статусу світової наукової і технічної літератури. У результаті, переклад науково- технічної літератури з англійської на українську мову вимагає від перекладача високого рівня кваліфікації, включаючи знання лексичних, граматичних та стилістичних особливостей науково-технічних текстів.

Особенностью современной науки является то, что английский язык приобрел статус мировой научной и технической литературы. В результате, перевод научно-технической литературы с английского на украинский язык требует от переводчика высокого уровня квалификации, включая знание лексических, грамматических и стилистических особенностей научно-технических текстов.

The peculiar feature of modern science is an acquisition of English language the status of world scientific and technical literature. As a result, the translation of scientific and technical literature from English into Ukrainian demands from the translator a high-skill level including the knowledge of lexical, grammatical and stylistic features of scientific and technical texts.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика