Перегляд інформації про документ
Назва:
Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку підприємства – суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
Колекція:
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" » Актуальні проблеми управління
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2304-621X
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
21.02.2014
Зведена інформація по документу:
Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку підприємства – суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / Алексєєва Т.І. // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Актуальні проблеми управління №7 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. - ISBN 2304-621X
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

В статті розроблено теоретико-методологічні і методичні основи концепції розвитку підприємств як складних соціально-економічних систем через упровадження організаційно-економічних механізмів забезпечення їхньої ефективності в умовах динамічності ринкового середовища.

В статье разработаны теоретико-методологические и методические основы концепции развития предприятий как составляющих социально-экономических систем посредством внедрения организационно-экономических механизмов обеспечения их эффективности в условиях динамичности рыночный среды.

The paper developed the theoretical and methodological basis of the concept and methodology of enterprise development as components of socio-economic systems through the introduction of organizational and economic mechanisms to ensure their effectiveness in a dynamic market environment.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика