Перегляд інформації про документ
Назва:
Методичні аспекти внутрішнього аудиту фінансових витрат підприємства
Колекція:
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" » Актуальні проблеми управління
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2304-621X
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
21.02.2014
Зведена інформація по документу:
Семенець, А.О. Методичні аспекти внутрішнього аудиту фінансових витрат підприємства [Текст] / Семенець А.О., Чемчикаленко Р.А., Янковська В.А. // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Актуальні проблеми управління №7 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. - ISBN 2304-621X
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

У статті розглянуто значення оцінки фінансових витрат і обґрунтовані фактори, що впливають на вартість витрат. Запропоновано методичні підходи до визначення вартості фінансових витрат при проведенні внутрішнього аудиту.

В статье рассмотрено значение оценки финансовых затрат и обоснованы факторы, которые влияют на стоимость затрат. Предложены методические подходы к определению стоимости финансовых затрат при проведении внутреннего аудита.

In this article the value of estimation of cost of financial is considered and factors that influence on the cost of expenses are reasonable. The methodical going is offered near determination of cost of financial expenses during realization of internal audit.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика