Перегляд інформації про документ
Назва:
Методика оцінки та покрашення фінансового стану
Колекція:
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" » Актуальні проблеми управління
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2304-621X
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
21.02.2014
Зведена інформація по документу:
Лернер, Ю.І. Методика оцінки та покрашення фінансового стану [Текст] / Лернер Ю.І., Малярова В.Є. // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Актуальні проблеми управління №7 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. - ISBN 2304-621X
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

У даній роботі пропонується методика поліпшення фінансового стану підприємства на основі ефективного та оптимального прийняття рішень. Базовим підприємством було вибрано банк «Автокразбанк». Був проведений аналіз фінансового стану та оцінка фінансової стійкості досліджуваного об’єкту. Як результат було виявлено основні проблемі діяльності банку та ряд економічних інструментів для виводу підприємства з кризи.

В данной работе предлагается методика улучшения финансового состояния предприятия на основе эффективного и оптимального принятия решений. Базовым предприятием был выбран банк «Автокразбанк». Был проведен анализ финансового состояния и оценка финансовой устойчивости исследуемого объекта. Как результат определены основные проблеме деятельности банка и ряд экономических инструментов для вывода предприятия из кризиса.

This paper proposes a methods to improve the financial condition of the company through effective and optimal decision making. The base now been selected is bank «Avtokrazbank.» Was performed financial analysis and assessment of financial stability study object. As a result, it was found the main problem of the banking and a number of economic instruments for the output of enterprise crisis.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика