Перегляд інформації про документ
Назва:
Критерії оцінки ефективності діяльності малих і середніх підприємств промисловості
Колекція:
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" » Актуальні проблеми управління
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2304-621X
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
21.02.2014
Зведена інформація по документу:
Міщенко, В.Я. Критерії оцінки ефективності діяльності малих і середніх підприємств промисловості [Текст] / Міщенко В.Я., Бондаренко Д.А. // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Актуальні проблеми управління №7 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. - ISBN 2304-621X
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

В сучасних посткризових умовах господарювання для малих і середніх підприємств важливо регулярно проводити моніторинг своєї діяльності для виявлення на ранніх стадіях ймовірності появи невизначеностей і ризиків. У статті розглянуто показник прибутку в розрахунку на одного працівника як ключовий у визначенні ефективності діяльності підприємств. Проаналізовано думки провідних вчених та економістів у цій галузі знань і зроблені відповідні висновки.

В современных посткризисных условиях хозяйствования для малых и средних предприятий важно регулярно проводить мониторинг своей деятельности для выявления на ранних стадиях вероятности появления неопределённостей и рисков. В статье рассмотрен показатель прибыли в расчёте на одного работника как ключевой в определении эффективности деятельности предприятий. Проанализированы мнения ведущих учёных и экономистов в этой области знаний и сделаны соответствующие выводы.

In today's post-crisis economic conditions for small and medium-sized enterprises is important to regularly monitor their activities to detect the early stages of the probability of occurrence of uncertainties and risks. In the article the rate of profit per employee, as a key in determining the efficiency of enterprises. Analyzed the views of leading scientists and economists in this field of knowledge and draw appropriate conclusions.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика