Перегляд інформації про документ
Назва:
Використання управлінських інструментів для підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на міжнародному ринку
Колекція:
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" » Актуальні проблеми управління
Автори:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2304-621X
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
21.02.2014
Зведена інформація по документу:
Використання управлінських інструментів для підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на міжнародному ринку [Текст] / Сафонік Н.Є. // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Актуальні проблеми управління №7 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. - ISBN 2304-621X
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

У статті розглянуті управлінські інструменти, які використовуються вітчизняними підприємствами для підвищення конкурентоспроможності в сучасних ринкових умовах. Досліджені основні проблеми впровадження управлінських інструментів.

В статье рассмотрены управленческие инструменты, которые используются отечественными предприятиями для повышения конкурентоспособности в современных рыночных условиях. Исследованы основные проблемы внедрения управленческих инструментов.

The article describes the management tools used by ukrainian enterprises to improve competitiveness in the current market conditions. The main problems of implementation of management tools were investigated.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика