Перегляд інформації про документ
Назва:
Інтеграційні процеси обліково-інформаційного середовища діяльності підприємств
Колекція:
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" » Актуальні проблеми управління
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2304-621X
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
21.02.2014
Зведена інформація по документу:
Інтеграційні процеси обліково-інформаційного середовища діяльності підприємств [Текст] / Кузнецова С.О. // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Актуальні проблеми управління №7 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. - ISBN 2304-621X
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

У статті проаналізовано інтеграційні процеси формування облікової інформації з метою прийняття управлінських рішень в сфері діяльності торговельних підприємств. Доведена необхідність поєднання всіх функцій управлінського обліку для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень.

В статье проанализированы интеграционные процессы формирования учетной информации с целью принятия управленческих решений в сфере деятельности торговых предприятий. Доказанная необходимость сочетания всех функций управленческого учета для повышения эффективности принятия управленческих решений.

In the article the integration processes of forming of accounting information are analysed with the purpose of acceptance of administrative decisions in the sphere of activity of trading enterprises.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика