Перегляд інформації про документ
Назва:
80391 Геліоколектор для гарячого водопостачання та вентиляції
Колекція:
Патенти і винаходи » Патенти
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
09.01.2014
Зведена інформація по документу:
Немировський, І.А. 80391 Геліоколектор для гарячого водопостачання та вентиляції [Текст] / Немировський І.А., Овсянникова І.М. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2013.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Геліоколектор для гарячого водопостачання та вентиляції включає теплоізольований короб, світлопрозору герметичну кришку (скління), теплопровідні трубки, верхній та нижній колектори трубної системи, виводи для відводу та подавання теплоносія. В теплоізольованому коробі плоского колектора верхній та нижній колектори для теплоносія виведені за межі короба в обидві сторони для можливості їх з'єднання з системою водопостачання з однієї сторони та з системою викидної вентиляції - з іншої. Крім того, короб зверху та знизу закінчується повітророзподільними коробами з фланцями для можливості з'єднання їх з системою припливної вентиляції.

Гелиоколлектор для горячего водоснабжения и вентиляции включает теплоизолированный короб, светопрозрачную герметичную крышку (стекление), теплопроводные трубки, верхний и нижний коллекторы трубной системы, выводы для отвода и подачи теплоносителя. В теплоизолированном коробе плоского коллектора верхний и нижний коллекторы для теплоносителя выведены за пределы короба в обе стороны для возможности их соединения с системой водоснабжения с одной стороны и с системой сбросовой вентиляции - с другой. Кроме того, короб сверху и снизу заканчивается воздухораспределительными коробами с фланцами для возможности их соединения с системой приливной вентиляции.

A helio-collector for hot water supply and ventilation includes a heat-insulated box, light-transparent hermetic cover (glazing), heat-conductive pipes, the upper and the lower collectors of pipe system, outlets for discharge and supply of heat carrier. In the heat-insulated box of flat collector the upper and the lower collectors for heat carrier are taken out of the box to both sides for possibility of connection of those to the water supply system at one side and to the system of discharge ventilation – at the other one. The box at above and at beneath has at the ends air-distribution boxes with flanges for possibility of connection of those to the system of inflow ventilation.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика