Перегляд інформації про документ
Назва:
Динамическое 3D моделирование устойчивости процесса высокоскоростного шлифования
Колекція:
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" » Різання та інструмент в технологічних системах
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2078-7405
Вид документа:
стаття
Мова документа:
російська
Додано у архів:
25.11.2013
Зведена інформація по документу:
Ромашов, Д.В. Динамическое 3D моделирование устойчивости процесса высокоскоростного шлифования [Текст] / Ромашов Д.В., Криворучко Д.В., Федорович В.А. // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Різання та інструмент в технологічних системах №81 - НТУ "ХПИ", 2012. - ISBN 2078-7405
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Шліфування з високими швидкостями - це складний процес, для успішного використання якого необхідно досягти високого рівня розвитку, як обладнання, так і інструменту. У кожному конкретному випадку необхідний глибокий і всебічний аналіз визначення області ефективного використання даного методу. Необхідно враховувати не тільки високу продуктивність, а й безпеку інструменту в даних умовах.

Шлифование с высокими скоростями – это сложный процесс, для успешного использования которого необходимо достичь высокого уровня развития, как оборудования, так и инструмента. В каждом конкретном случае необходим глубокий и всесторонний анализ определения области эффективного использования данного метода. Необходимо учитывать не только высокую производительность, но и безопасность инструмента в данных условиях.

High speed grinding is a complex process and for its successful use is necessary to achieve a high level of development of equipment and tools. Each specific case requires a deep and comprehensive analysis of the determination of the effective use of this method. It is necessary to consider not only performance but also safety of the tool in these conditions.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика