Перегляд інформації про документ
Назва:
Calculation of the real performance curve of radial flow fan impeller
Колекція:
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" » Високі технології в машинобудуванні
Автори:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2078-7677
Вид документа:
стаття
Мова документа:
англійська
Додано у архів:
22.11.2013
Зведена інформація по документу:
Calculation of the real performance curve of radial flow fan impeller [Текст] / Kalmar L. // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Високі технології в машинобудуванні №1 - НТУ "ХПИ", 2011. - ISBN 2078-7677
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Головна мета цієї статті полягає в тому, щоб увести числові процедури для обчислення реальної кривої роботи циліндричного планочного руху робочого колеса вентилятора. Особливості потоку, що належить різним точкам робочого колеса вентилятора також були визначені відповідно до числової процедури. У цьому обчисленні ефекти леза так само як ефекти рідкого тертя й турбулентності були враховані окремо. Ефекти леза були представлені гідродинамічно обмежуваною областю сили. Фрикційний ефект рідини й турбулентності потоку був відбитий за аналогією потокам у прямокутному каналі й потоці в планочному місці робочого колеса. Об- числено розподіли відносної швидкості, тиски й втрати енергії. Визначаючи втрати енергії, що належать різним нормам обсягу приблизна реальна крива роботи робочого колеса вентилятора може також бути визначена [2].

Главная цель этой статьи состоит в том, чтобы ввести числовые процедуры для вычисления реальной кривой работы цилиндрического планочного движения рабочего колеса вентилятора. Особенности потока, принадлежащего различным точкам рабочего колеса вентилятора также были определены в соответствии с числовой процедурой. В этом вычислении, эффекты лезвия так же как эффекты жидкого трения и турбулентности были учтены отдельно. Эффекты лезвия были представлены гидродинамически ограничивающейся областью силы. Фрикционный эффект жидкости и турбулентности потока был отражен по аналогии потокам в прямоугольном канале и потоке в планочном месте рабочего колеса. Вычислены распределения относительной скорости, давления и потери энергии. Определяя потери энергии, принадлежащие различным нормам объема приблизительная реальная кривая работы рабочего колеса вентилятора может также быть определена [2].

The main aim of this paper is to introduce numerical procedures to calculate the real performance curve of a cylindrically bladed radial-flow fan-impeller. The characteristics of the flow belonging to different duty points of the fan also were determined by the numerical procedure. In this calculation, the blade effects as well as the effects of the fluid friction and the turbulence were taken into consideration separately. The effects of the blade were represented hydro-dynamically by a constrain force field. The frictional effect of the fluid and the turbulence of the flow were reflected by the analogy between the flow in a rectangular channel and the flow in the bladed space of the impeller. Distributions of the relative velocity, pressure and energy loss are calculated. By determining the energy loss belonging to different volume rates an approximate real performance curve of the impeller can also be determined belonging to different roughness of the inner surfaces of the impeller [2].


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика