Перегляд інформації про документ
Назва:
50th anniversary of laser technology development
Колекція:
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" » Високі технології в машинобудуванні
Автори:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2078-7677
Вид документа:
стаття
Мова документа:
англійська
Додано у архів:
22.11.2013
Зведена інформація по документу:
50th anniversary of laser technology development [Текст] / Kovalenko V.S. // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Високі технології в машинобудуванні №1 - НТУ "ХПИ", 2011. - ISBN 2078-7677
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

У статті приводиться історичний аналіз розвитку лазерних технологій у світі. Проаналізовано вплив видатних учених на становлення й розвиток даної галузі науки. Наведено основні наукові з, нові технології, тенденції розвитку освітніх програм, а також увага світової наукової громадськості в масштабах міжнародних проектів. Закладено принципи подальшого розвитку галузі науки.

В статье приводится исторический анализ развитияи лазерных технологий в мире. Проанализировано влияние выдающихся ученых на становление и развитие данной отрасли науки. Приведены основные научные достижения, новые технологии, тенденции развития образовательных программ, а также внимание мировой научной общественности в масштабах международных проектов. Заложены принципы дальнейшего развития области науки.

In article the historical analysis of laser technologies development in the world is resulted. Influence of outstanding scientists on becoming and development of the given branch of a science is analysed. The basic scientific achievements, new technologies, tendencies of development of educational programs, and also attention of world scientific community in scales of the international projects are resulted. Principles of the further development of area of a science are incorporated.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика