Перегляд інформації про документ
Назва:
«Система физмеха» в Харькове: этапы развития (К 80-летию инженерно-физического факультета)
Колекція:
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" » Історія науки і техніки
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2079-0074
Вид документа:
стаття
Мова документа:
російська
Додано у архів:
14.11.2013
Зведена інформація по документу:
Бреславский, Д.В. «Система физмеха» в Харькове: этапы развития (К 80-летию инженерно-физического факультета) [Текст] / Бреславский Д.В., Завистовская Е.И. // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Історія науки і техніки №20 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011. - ISBN 2079-0074
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Статтю присвячено історії виникнення та розвитку унікальної системи вищої освіти, так званої «системи фізмеху», у Харкові. Вперше запропонована структура історичної періодизації цієї системи, яка ґрунтується на найважливіших етапах розвитку промисловості, науки та освіти у СРСР.

Статья посвящена истории возникновения и развития уникальной системы высшего образования, так называемой «системы физмеха», в Харькове. Впервые предложена структура исторической периодизации этой системы, основанная на важнейших этапах развития промышленности, науки и образования в СССР.

The article is devoted to the foundation and development history of a unique high education system, socalled “the physmech system” in Kharkhov. The historical period structure of this system, that based on the most important stages of the industry, science and education development in the USSR, is proposed at first.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика