Перегляд інформації про документ
Назва:
About humanistic orientation of professional training of future engineers
Колекція:
Наукові журнали НТУ "ХПІ" » Теория и практика управления социальными системами
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2078-7782
Вид документа:
стаття
Мова документа:
англійська
Додано у архів:
18.10.2013
Зведена інформація по документу:
About humanistic orientation of professional training of future engineers [Текст] / Нечепорчук І.Ю. // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Теория и практика управления социальными системами №1 - НТУ "ХПИ", 2012. - ISBN 2078-7782
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

У статті розглядається проблема формування гуманістичної спрямованості професійної підготовки майбутнього інженера як необхідна умова вищої технічної освіти. Висвітлюються проблеми, які виникають в результаті вузької спрямованості професійної підготовки майбутніх інженерів. Проаналізовано основні концептуальні підходи до визначення особистості та її спрямованості. Визначено структуру гуманістично спрямованої особистості майбутнього інженера та розкрито її компоненти. На основі структури гуманістично спрямованої особистості майбутнього інженера визначено систему критеріїв та показники її сформованості.

В статье рассматривается проблема формирования гуманистической направленности профессиональной подготовки будущего инженера как необходимое условие высшего технического образования. Освещаются проблемы, возникающие в результате узкой направленности профессиональной подготовки будущих инженеров. Проанализированы основные концептуальные подходы к определению личности и ее направленности. Определена структура гуманистически направленной личности будущего инженера и раскрыты ее компоненты. На основе структуры гуманистически направленной личности будущего инженера определена система критериев и показатели ее сформированности.

absent


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика