Перегляд інформації про документ
Назва:
Analysis of criterions of formation evaluation of professional competence in mathematical modelling of the future engineers-mathematicians
Колекція:
Наукові журнали НТУ "ХПІ" » Теория и практика управления социальными системами
Автори:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2078-7782
Вид документа:
стаття
Мова документа:
англійська
Додано у архів:
18.10.2013
Зведена інформація по документу:
Analysis of criterions of formation evaluation of professional competence in mathematical modelling of the future engineers-mathematicians [Текст] / Severyna N. // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Теория и практика управления социальными системами №4 - НТУ "ХПИ", 2011. - ISBN 2078-7782
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

У статті проаналізовано критерії сформованості професійної компетентності з математичного моделювання майбутніх інженерів-математиків. Також розглянуто основні складники професійних якостей інженера-математика, які відповідають освітньо- кваліфікаційним характеристикам та освітньо-професійними програмам підготовки інженера-математика. У статті сформульовано основні показники, що характеризують кожен із зазначених критеріїв професійної компетентності з математичного моделювання майбутніх інженерів-математиків.

В статье проводится анализ критериев формирования профессиональной компетентности по математическому моделированию будущих инженеров-математиков. Также рассмотрены основные составляющие профессиональных качеств инженера-математика, которые соответствуют образовательно-квалификационным характеристикам и образовательно-профессиональным программам подготовки инженера-математика

absent


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика