Перегляд інформації про документ
Назва:
Філософія моди і її вплив в царині спілкування
Колекція:
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" » Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти
Автори:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2078-7812
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
15.10.2013
Зведена інформація по документу:
Філософія моди і її вплив в царині спілкування [Текст] / Пазиніч С.М. // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №28 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. - ISBN 2078-7812
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

В статті порушується питання про ґрунтовний філософський аналіз проблеми такого складного художньо і естетичного поняття, як мистецтво моди. Досліджується зокрема проблема того, як мода стрімко і своєрідно позначається на матеріальному і духовному житті людей і навіть цілих епох. Розкривається смислозначимість і філософська сутність загадкових символів, знаків, образів, композицій, ритму і ґенези моди.

В статье затрагивается вопрос об основательном философском анализе проблемы такого сложного художественного и эстетического понятия, как искусство моды. Исследуется в частности проблема того, как мода стремительно и своеобразно отражается на материальной и духовной жизни людей и даже целых эпох. Раскрывается смыслозначимость и философская сущность загадочных символов, знаков, образов, композиций, ритма и генезиса моды.

absent


© 2018 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика