Перегляд інформації про документ
Назва:
100534 Шихта та спосіб виготовлення нітрідкремнієвої кераміки
Колекція:
Патенти і винаходи » Винаходи
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
винахід
Мова документа:
українська
Додано у архів:
07.07.2013
Зведена інформація по документу:
Семченко, Г.Д. 100534 Шихта та спосіб виготовлення нітрідкремнієвої кераміки [Текст] / Семченко Г.Д., Старолат О.Є. // Патенти і винаходи : Винаходи - , 2013.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Винахід належить до області кераміки, а саме до конструкційної кераміки, яка рекомендується для використання в машинобудуванні. Шихта для виготовлення Si3N4 кераміки, яка містить наповнювач-порошок Si3N4<1 мкм, добавки Y2O3 та Аl2О3 і модифіковане зв'язуюче, та спосіб виготовлення Si3N4 кераміки, в якому змішують компоненти, додають до них зв'язуюче, перемішують масу та заливають її в форми, сушать та випалюють виріб.

Изобретение относится к керамике, а именно к конструкционной керамике, которая рекомендуется для использования в машиностроении. Шихта для изготовления Si3N4 керамики, содержащей наполнитель-порошок Si3N4<1 мкм, добавки Y2O3 и Al2О3 и модифицированное связующее, и способ изготовления Si3N4 керамики, в котором смешивают компоненты, добавляют в них связующее, перемешивают массу и заливают ее в формы, сушат и обжигают изделие.

The invention relates to ceramics, namely to structural ceramics, which is recommended for the use in machine building. A furnace charge for the production of Si3N4 ceramics, containing filling powder Si3N4<1 micrometers, Y2O3 additive and Al2O3 and modifying binder, and the method for the production of Si3N4 ceramics, in which components are mixed, binder is added to them, mass is mixed and cast it into forms, and the product is dried and burned.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика