Поиск по названию: Рогачова О.І.

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 38

Международная научная конференция MicroCAD »
Miкротвердість напівпровідникових твердих розчинів (Bi1-xSbx)2Te3 (0 < x < 1)
;
Международная научная конференция MicroCAD »
Визначення параметру дзеркальності та середньої довжини вільного пробігу носіїв заряду в тонких плівках селеніду свинцю
;
Студенческие конференции »
Вплив відхилу від стехіометрії на температурні залежності кінетичних властивостей Bi2Te3
; ;
Международная научная конференция MicroCAD »
Вплив відхилу від стехіометрії на температурні залежності кінетичноих властивостей полікристалів Bi2Te3
; ;
Международная научная конференция MicroCAD »
Вплив магнітного поля на коефіцієнт холла та магнітоопір кристалів Bi та твердих розчинів Bi-Sb
; ;
Международная научная конференция MicroCAD »
Вплив природнього старіння на мікротвердість твердих розчинів Pb1-xGexTe
;
Международная научная конференция MicroCAD »
Вплив старіння на термоелектричні властивості твердих розчинів SNTE-IN2TE3
;
Международная научная конференция MicroCAD »
Вплив температури джерела на фазовий склад плівок Bi2Te3 при термічному випаровуванні
; ; ;
Международная научная конференция MicroCAD »
Вплив термічної обробки на термоелектричні властивості твердих розчинів Bi-Sb
; ;
Международная научная конференция MicroCAD »
Вплив технології виготовлення зразків на електропровідність і рухливість носіїв заряду твердих розчинів bi-sb
;
Международная научная конференция MicroCAD »
Вплив товщини на температурну залежність коефіцієнта холла тонких плівок
;
Международная научная конференция MicroCAD »
Гальваномагнітні властивості напівпровідникових твердих розчинів PbTe-Bi2Te3
;
Международная научная конференция MicroCAD »
Дослідження miкротвердості твердих розчинів Sb2Te3 – Bi2Te3 в інтервалі концентрацій 0 – 7 мол.% Bi2Te3
;
Международная научная конференция MicroCAD »
Екстремальна поведінка кінетичних властивостей твердих розчинів
; ;
Международная научная конференция MicroCAD »
Залежність електропровідності твердих розчинів Bi2Te3 - Sb2Te3 від складу
;

 


© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"

Яндекс.Метрика