Пошук за назвою: Ігнатюк О.А

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 37

Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Готовність до інноваційної діяльності як важлива якість сучасного педагога
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Дидактичні особливості викладання дисцип- ліни “Фізична культура та психофізіологічний тренінг” магістрантам спеціальності “Педагогіка вищої школи”
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Дидактичні особливості формування готовності до науково-педагогічної діяльності магістрантів спеціальності "Педагогіка вищої школи"
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Досвід формування готовності майбутніх викладачів вищої школи до науково-дослідницької діяльності в умовах магістратури
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Зміст і структура професійних компетенцій молодших спеціалістів електротехнічного профілю
;
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Інтелектуально-ігрова практика як засіб особистісно-професійного розвитку майбутнього фахівця в умовах Технічного Університету
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Конструктивна педагогічна взаємодія у системі «викладач-студент» як фактор підвищення якості підготовки конкурентоздатного фахівця
; ; ;
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Модернізація змісту дисципліни “Основи управління в енергетиці” у фаховій підготовці енергетиків-менеджерів
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Організація контролю професійних знань студентів за допомогою інформаційних технологій в умовах технічного університету
;
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Особистісно-професійне проектування майбутнього фахівця в технічному університеті
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Особливості підготовки сучасних фахівців у системі вищої освіти США
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Особливості сучасного стану професійної підготовки студентів у технічних університетах
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Особливості функціонування системи інженерної освіти в країнах Європейського Союзу
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Педагогічні технології у процесі формування науково-дослідницької компетентності магістрантів спеціальності «Педагогіка вищої школи» на основі міждисциплінарного зв’язку
;
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Педагогічні умови стимулювання активності студентів до занять фізичною культурою
;

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика