Показані профілі с 1 по 8, всього знайдено 8

Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях
Вісник НТУ «ХПІ». Серия: Информатика и моделирование
Вісник НТУ «ХПІ». Серия: Математичне моделювання в техніці та технологіях
Вісник НТУ «ХПІ». Серия: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми механічного приводу
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Техніка і електрофізика високих напруг

© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика