Не знайшли в списку свій профіль?  Додайте його самі!

Показаны профили с 76 по 100, всего найдено 1 510
Прізвище Им'я По батькові Факультет Кафедра Scholar i i5 h h5 Scopus d i h Web of Science
Дмитрієнко Валерій Дмитрович КIТ Обчислювальна техніка та програмування 299 142 7 5 5 0 0 0
Михайлов Ігор Федорович I Фізика металів і напівпровідників 299 58 8 3 40 118 7 17
Стариков Вадим Володимирович I Фізика металів і напівпровідників - 298 216 9 8 34 134 6 24
Синельник Ірина Василівна I Фізика 294 114 4 3 0
Клімова Олена Михайлівна ХТ Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя 293 224 9 8 28 10 2 0
Федорович Володимир Олексійович МIТ Інтегровані технології машинобудування ім. М.Ф.Семка 293 172 7 5 18 41 4 7
Пантелят Михайло Гаррійович E Електричні апарати 289 80 10 4 18 85 5 2
Любарський Борис Григорович E Електричний транспорт та тепловозобудування 287 244 8 8 7 15 3 0
Якименко-Терещенко Наталія Василівна БЕМ Економічний аналіз і облік - 281 170 9 7 0
Степанов Михайло Сергійович МIТ Технологія машинобудування та металорізальні верстати 279 256 8 8 0
Посохов Ігор Михайлович БЕМ Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин 272 229 8 7 2 1 1 0
Іглін Сергій Петрович I Прикладна математика 271 131 5 3 0
Мельников Олег Станіславович МIТ Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент 270 118 6 5 1 17 1 0
Сучков Григорiй Михайлович КIТ Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики 269 130 8 6 51 86 4 9
Парсаданов Ігор Володимирович E Двигуни внутрішнього згоряння 267 140 8 5 2 1 1 0
Погорєлов Микола Іванович БЕМ Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин 267 144 6 5 0
Рущенко Ігор Петрович СГТ Соціологія та політологія 267 127 9 6 0
Волобуєв Максим Миколайович ХТ Загальна та неорганічна хімія 266 75 8 4 5 118 5 1
Крамаренко Віктор Юрійович ХТ Органічна хімія, біохімія, лакофарбові матеріали та покриття 263 51 9 3 26 240 9 3
Андренко Павло Миколайович МIТ Деталi машин та мехатронні системи - 259 141 8 5 4 1 1 2
Ляшенко Михайло Володимирович Інститут іоносфери 258 112 9 5 14 38 4 0
Акімов Олег Вікторович МIТ Ливарне виробництво 257 113 8 5 11 10 1 0
Ткачук Микола Миколайович МIТ Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин 255 192 6 5 2 0 0 0
Можаєв Олександр Олександрович КIТ Мультимедійні інформаційні технології і системи 251 70 7 5 2 1 1 0
Шаронова Наталія Валеріївна СГТ Інтелектуальнi комп'ютернi системи 250 132 8 6 8 2 1 0

© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика