Кандидатські

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 896

Автореферати »
Абсорбція NOx з використанням ефекту кавітації та перерозподілом газорідинних потоків в технології нітратної кислоти
   2012
Автореферати »
Абсорбція діоксиду вуглецю розчином сульфіду барію у виробництві карбонату барію
   2003
Автореферати »
Автоматизація процесу експертизи інформаційно-керуючих систем АЕС за критеріями ядерної та радіаційної безпеки
   2009
Автореферати »
Автоматизація управління розвитком виробництва вантажних автомобілів
   2000
Автореферати »
Автоматизована діагностика технічного стану тепломасообмінних систем і устаткування енергоустановок на основі математичного моделювання
   2004
Автореферати »
Автоматизований оперативний вибір схем технологічних процесів енергоблоків електростанцій з урахуванням показників надійності
   2005
Автореферати »
Адаптаційній механізм інституційних змін господарської системи в умовах ринкової трансформації
   2006
Автореферати »
Адаптація зовнішніх характеристик гідротрансформатора з доцентровою турбіною до вимог транспортного засобу шляхом зміни лопатки колеса реактора
   2010
Автореферати »
Адаптація підприємств машинобудування до умов СОТ
   2009
Автореферати »
Адаптивна система управління багатозонними прохідними технологічними агрегатами
   2001
Автореферати »
Адаптивне управління витратами на малих машинобудівних підприємствах
   2012
Автореферати »
Аеродинамічна оптимізація напрямних решіток осьових турбін
   2010
Автореферати »
Аеродинамічне удосконалення лопаткових апаратів турбомашин на основі обернених задач
   2010
Автореферати »
Активація поверхні відпрацьованих оксидних рутенійово-титанових анодів
   2006
Автореферати »
Активізація інноваційно-інвестиційних процесів енергозбереження на підприємствах централізованого теплопостачання
   2012

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика