Секція №23 - Менеджмент, інвестиційні та інноваційні процеси в промисловості та народному господарстві

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 62

Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Agile Management в управлінні підприємством
; ;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Features of modeling of business behavior in Ukraine
   2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Perspectives of economic cooperation between Poland and Ukraine
;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Автоматизация процесса управления металлообработкой на предприятии
   2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Аналіз стану міжнародної конкурентоспроможності підприємства
;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Аналіз сучасних підходів до визначення терміну «антикризове управління»
   2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Антикризова модель реінжинірингу виробництва
   2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Аутсорсинг и проблема трансакционных издержек
;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Використання економічної доданої вартості для оцінки ефективності ведення бізнесу
   2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Використання інформаційних систем в менеджменті фінансової санації
   2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Влив податків на конкурентоспроможність українських підприємств
   2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вплив інформаційних технологій на залучення зацікавлених сторін в процес створення вартості в ланцюгах постачання
;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вплив коливання валютних курсів на економічні процеси в Україні
;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вплив рівня розвитку інформаційної економіки на інвестиційну привабливість країн
   2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вплив структури капіталу на прибутковість компаній металургійної галузі на різних фазах циклічності
;    2015

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика