Секція №17 - Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера

Показані документи с 1 по 14, всього знайдено 14

Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Аналіз ступеня впливу спектру зондувального імпульсу на спектр сигналу некогерентного розсіяння
;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Антени кругової поляризації для станції вертикального зондування іоносфери «БАЗИС»
;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Варіації параметрів іоносфери під час геокосмічної бурі 5–6 серпня 2011 р.
   2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Влияние мешающих отражений на точность измерения температур электронов и ионов радарами некогерентного рассеяния
;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Исследование модели IRI 2012 для полного электронного содержания
   2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Обеспечение доплеровских измерений параметров ионосферы на радаре некогерентного рассеяния
;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Оптимізація процесу оцінювання параметрів іоносферної плазми у системі обробки даних радару некогерентного розсіяння
   2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Особенности вариаций зональных и меридиональных ветров нейтральной атмосферы по данным модели HWM93
   2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Просторово-часові варіації відносного вмісту іонів водню, пов’язані зі зростанням сонячної активності
   2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Система керування фільтрокомпенсуючим пристроєм для формувачів потужних зондуючих імпульсів
   2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Система контроля радара НР
;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Способ измерения магнитного поля земли в ионосфере
;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Сравнение результатов наблюдений сильной магнитной бури 5 – 6 августа 2011 г. по данным радаров НР в Харькове и EISCAT
   2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Технологія високоякісної та екологічно чистої регенерації сорбентів в комбінованому тепловому і високочастотному електромагнітному полях
   2012

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика