Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум»

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 301

Международные конференции »
Foreign experience of effective management in organization
   2013
Международные конференции »
Investment and energy productivity trends in the US
;    2015
Международные конференции »
Актуальні питання дослідження доходів та фінансових результатів діяльності підприємства
;    2013
Международные конференции »
Актуальні проблеми агропромислового комплесу
   2014
Международные конференции »
Актуальні проблеми рейтингових оцінок діяльності комерційних банків України
   2014
Международные конференции »
Актуальність використання системних методів аналізу в управлінні підприємством
;    2015
Международные конференции »
Анализ бизнес-процессов интернет-супермаркета продуктов питания
;    2013
Международные конференции »
Анализ и оценка технологических рисков в условиях инновационных процессов
   2015
Международные конференции »
Анализ показателей эффективного использования трудовых ресурсов
;    2013
Международные конференции »
Аналіз впливу нестабільності валютних курсів на процеси відтворення основних засобів вітчизняних підприємств
   2014
Международные конференции »
Аналіз загроз інвестиційній безпеці підприємства та інвесторів
;    2015
Международные конференции »
Аналіз існуючих методів вартісної оцінки інтелектуальних технологій
; ;    2014
Международные конференции »
Аналіз маркетингових підходів в управлінні підприємством
;    2013
Международные конференции »
Аналіз передумов створення методології управління логістичними затратами підприємства
   2013
Международные конференции »
Аналіз прибутку підприємства на основі економіко-математичного моделювання
;    2014

 


© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"

Яндекс.Метрика