Актуальні проблеми управління — №23 за 2015 рік

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 28

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Аналіз існуючого інвестиційного клімату в Україні
; ;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Визначення сутності категорії «фіктивна капіталізація підприємства»
   2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Використання статистичного аналізу в теплоенергетиці України
   2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Державне регулювання розвитку регіону
;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Державно-приватне партнерство як інструмент залучення інвестицій у морські порти України
;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Економічна сутність трансфертних цін як основи контролінга внутрішньогосподарських відносин
   2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Інноваційна складова як основа конкурентоспроможності підприємств олійно-жирової галузі
   2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Маржинальний підхід до прийняття управлінських рішень на підприємствах нафтопереробної галузі
;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Методика оцінки ефективності діяльності підприємств меблевої промисловості
;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Міжнародна конкуренція у механізмі сучасних процесів глобалізації та інтеграції
;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Онтологія корпоративного форсайту
   2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Оцінка результативності менеджменту діяльності підприємства
   2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Планирование стратегических направлений развития международной маркетинговой деятельности предприятия
;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Позиціонування контролінгу маркетингу та збуту в системі менеджменту підприємства
;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Практичні аспекти застосування аутсорсингу на підприємствах машинобудування
   2015

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика