Актуальні проблеми управління — №7 за 2013 рік

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 25

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Використання управлінських інструментів для підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на міжнародному ринку
   2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Вплив державної політики на економічну безпеку підприємства
   2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження конкурентоспроможності українських підприємств-виробників світлотехнічної продукції
   2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Ідентифікація ключових показників у системі вартісно-орієнтованого управління підприємством
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Інтеграційні процеси обліково-інформаційного середовища діяльності підприємств
   2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Класифікація факторів сегментування міжнародного ринку підприємств-споживачів покрівельного картону
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Критерії оцінки ефективності діяльності малих і середніх підприємств промисловості
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Методи управління вартістю банківського бізнесу
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Методика оцінки та покрашення фінансового стану
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Методичні аспекти внутрішнього аудиту фінансових витрат підприємства
; ;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Методичні аспекти оцінювання експортного потенціалу підприємства
   2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Модель вибору варіанта рішення, прийнятого в умовах ризику та невизначеності
   2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Обоснование необходимости диверсификации производства
   2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Оптимізація виробничої програми сучасного промислового підприємства на прикладі ВАТ «завод Південкабель»
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку підприємства – суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
   2013

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика