Актуальні проблеми управління — №49 за 2013 рік

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 25

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Аналіз наукового потенціалу як передумови розвитку інноваційно-інвестиційної підсистеми Харківської області
; ; ;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Аналіз обгрунтування витрат на просування нового продукту на ринок
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Аналіз справ харчової промисловості України
   2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Визначення економічної сутності поняття нерухомості при введені податку на нерухоме майно
   2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Влияние финансово-экономического состояния строительного предприятия на инвестиционную привлекательность
   2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Инструменты управления валютными рисками предприятий нефинансового сектора
   2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Методи управління вартістю банківського бізнесу
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Методичні засади оцінювання та мінімізації ризиків в управлінні розвитком експортного потенціалу машинобудівних підприємств
   2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Модель визначення оптимального розміру страхового тарифу обов’язкового соціального медичного страхування
   2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Морфологічний аналіз фінансової безпеки суб'єктів підприємництва
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Направления сближения бухгалтерского и налогового учета в Украине
   2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Організаційна культура в процесі реструктурізації підприємства
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Оцінка ефективності маркетингової стратегії зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах пивоварної галузі
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Оцінювання методів просування медичного діагностичного обладнання
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Роль корпоративної культури у розвитку трудового потенціалу підприємства
;    2013

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика