Актуальні проблеми управління — №24 за 2013 рік

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 26

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Аналітична технологія управління витратами підприємств ресторанного господарства
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Визначення критеріїв оцінки доцільності вибору зарубіжного ринку
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Використання сучасних комунікаційних технологій в управлінні ланцюгами постачання
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Вплив вступу України до СОТ на митне регулювання ЗЕД
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Вплив підвищення ефективності функціонування ланцюгів постачання на фінансові результати діяльності підприємства
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження взаємозв’язків розвитку ринків туристичних та пасажирських авіаційних послуг в Україні
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Економетричні дослідження залежності кількості науково-дослідних робіт від обсягів їх фінансування з різних джерел
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Инструменты управления валютными рисками предприятий нефинансового сектора
   2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Інтеграція інструментів SMM у маркетингову діяльність українських підприємств
   2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Контролінг як інструмент ефективного управління підприємством
   2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Концепції ефективності зовнішньої торгівлі
   2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Корпоративна культура як основна конкурентна перевага підприємства
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Маркетингова стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Моделирование механизмов построения системы материального стимулирования персонала малых и средних предприятий машиностроения
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Особливості маркетингових комунікацій ринку туристичних послуг України
;    2013

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика