Актуальні проблеми управління — №62 за 2011 рік

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 27

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Аналіз галузей машинобудування України та визна- чення загроз їх розвитку
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Будущее единого налога
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Використання моделі інтегрального індикатора для оцінки рівня соціальної напруженості адміністративного району
;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Діяльність пенсійного фонду у реалізації соціальної політики в Україні
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження напрямків удосконалення управлінням накладними витратами на промислових підприємствах
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Инвестиционная привлекательность предприятий глазами инвестора
;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Інтернет як маркетинговий інструмент і джерело зростання бізнесу
;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Методологічні аспекти аналізу ефективності проектів в умовах ризику
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Механізм формування та використання інформаційних си- стем на підприємствах машинобудування
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Организации системы здравоохранения на принципах семейной медицины: инновационный подход
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Організація фінансової безпеки суб’єктів підприєм- ництва на засадах SADT
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Оценка стимулов внедрения энергосберегающих, экологически чистых технологий на отечественных предприятиях
;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Оцінка ступеня впливу зовнішнього середовища на розвиток підприємства
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Підвищення ефективності діяльності банків за рахунок зростання доходів
;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Постановка задачі оптимізації фінансових показників діяльності банку
   2011

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика