Актуальні проблеми управління — №15 за 2011 рік

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 23

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Modern methods of market size estimation
;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Вдосконалення систем мотивації персоналу в сучасних умовах
;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Використання факторингу як ефективного інструменту управління дебіторською заборгованістю підприємств
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження взаємозвязків в системі ринкової інфраструктури регіону
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження динаміки реалізації молочної продукції в Україні на прикладі ЗАТ «Галичина»
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження розвитку функцій державного казначейства України в умовах транформаційних процесів державного управління коштами
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Забезпечення фінансової стійкості підприємства – суб’єкта ЗЕД
; ;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Использование методов оценки персонала c целью повышения эффективности работы организации
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Інституціональні перетворення відносин власності в період ринкової трансформації
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Концепція фінансового контролінгу в механізмі управління державними підприємствами
; ;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Логистическая концепция совершенствования стратегии ВЭД для наукоемкой продукции электромашиностроительных предприятий
;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Методические аспекты оценки конкурентоспособности машин и оборудования производственного назначения
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Методы энергосбережения в теплоснабжении Украины
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Основные этапы разработки программы энергосбережения
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Особливості використання вартісно-орієнтованого управління
;    2011

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика