Інформатика і моделювання — №21 за 2010 рік

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 23

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Восстановление пропущенных значений параметров в таблицах биохимических анализов пациентов с псориазом
; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Использование языка xml для обмена данными в распределенной системе мониторинга сети
;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Інформаційна модель топології мережі теплопостачання
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Линеаризация нелинейной математической модели дизель-поезда с тяговым асинхронным приводом методами геометрической теории управления
; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Математическая модель системы "Котел –теплоутилизатор"
;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Математическое моделирование дизель-генератора как объекта регулирования скорости с учетом случайного характера ее девиации, измерения фаз топливоподачи и дополнительного воздухоснабжения
; ; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Метод синтезу моделі геоінформаційної системи на основі базових поліномів
; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Моделирование нелинейных процессов ползучести на основе кубичной теории вязкоупругости
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Модель структурного синтеза офиса программ и проектов
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Моделювання процесів повзучості на основі нелінійної теорії в’язкопружності із незалежною від часу нелінійністю
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Моделювання робастних структурноперемикальних систем керування динамічними об’єктами
; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Моделювання роботи мережі передачі даних системи контролю конвеєрних ліній
;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Нейросетевой подход к решению задачи идентификации нестационарных параметров технологических объектов
;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Некоторые свойства функции Ляпунова на множестве состояний
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Оцінювання вірогідності розподілу статистичних частот випадкової величини з невідомим математичним сподіванням і дисперсією
   2010

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика