Системний аналіз, управління та інформаційні технології — №9 за 2010 рік

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 28

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
TOwards assessing simulated service qualities by business stakeholders outside the system boundary
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Анализ адекватности взаимной трансформации неопределенностей при вычислении скалярных интервальных значений полезности альтернатив
; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Анализ методов поиска сходных изображений среди больших коллекций графических файлов
; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Аналіз показників якості функціонування системи «бонус-малус» на основі марківських моделей
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Архитектура сппрдля построения схемы финансирования инвестиционного проекта
; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
ВИзначення та цілеспрямована зміна вагових коефіцієнтів при багатокритеріальному виборі
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Использование нейронных сетей для распознавания графических образов
; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Квазистатическая математическая модель задачи управления технологическими параметрами прокатного стана
;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Классификация иерархических систем управления и координации бизнес-процессов цепочек поставок
;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Комп’ютерне моделювання процесів у складних теплообмінних апаратах
;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Компьютерное моделирование формирования поверхности тонких плёнок кинетическим методом Монте-Карло
; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Логико-формальные правила формирования товарного обеспечения торгового предприятия
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Методы интеграции учебных материаловдля дистанционного обучения
; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Метрики як оцінка моделей якості програмного забезпечення медичного обладнання
; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Модели управления качеством обработки требований к программному обеспечению
   2010

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика