Работы автора: Брік С.В.

Амортизація основних засобів як найважливіше джерело фінансування інвестицій / , // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №16 - Сучасні технології в економіці та менеджменті - НТУ "ХПИ", 2012.

Бухгалтерський облік та аудит форс-мажорних обставин / , , // Международные конференции : Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум» № - НТУ "ХПІ", 2014.

Бухгалтерський та податковий облік наднормових витрат виробництва / // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №16 - Сучасні технології в економіці та менеджменті - НТУ "ХПИ", 2013.

Внутрішній контроль і документальне оформлення операцій з пально-мастильними матеріалами / // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №16 - Сучасні технології в економіці та менеджменті № - НТУ "ХПИ", 2015.

Впровадження системи грейдування на машинобудівних підприємствах / , // Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" : Технічний прогрес та ефективність виробництва №59 - Вестник НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2079-0767

Деякі особливості бухгалтерського обліку договорів відповідального зберігання / // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №16 - Сучасні технології в економіці та менеджменті № - НТУ "ХПИ", 2017.

Досвід міжнародної практики бухгалтерського обліку у визначенні фінансового результату / , // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №16 - Сучасні технології в економіці та менеджменті № - НТУ "ХПИ", 2017.

Енергетичний аналізтехнологій вирощування цукрового буряка / // Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" : Технічний прогрес та ефективність виробництва №56 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2079-0767

Енергоекономічна оцінка ефективності вирощування цукрових буряків / // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №16 - Сучасні технології в економіці та менеджменті - НТУ "ХПИ", 2012.

Нові підходи до обліку основних засобів та ефективність обліку основних засобів у сучасних умовах / , // Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства №13 - Вестник НТУ "ХПИ", 2016. ISSN 2227-6809

Оплата навчальної відпустки / , // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №16 - Сучасні технології в економіці та менеджменті - НТУ "ХПИ", 2013.

Организація бухгалтерського обліку форс-мажорних обставин / // Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" : Технічний прогрес та ефективність виробництва №65 - Вестник НТУ "ХПИ", 2014. ISSN 2079-0767

Основні заходи по підвищенню фінансової стійкості підприємств України / , // Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" : Технічний прогрес та ефективність виробництва №60 - Вестник НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2079-0767

Особливості здійснення аналізу власного капіталу підприємства / , // Международные конференции : Стратегії інноваційного розвитку економіки України проблеми, перспективи, ефективність. Секція 3. Інноваційні технології обліку, аналізу та аудиту в економічній діяльності. № - НТУ "ХПИ", 2015.

Особливості обліку фінансових результатів діяльності підприємства у міжнародній практиці / , // Международные конференции : Стратегії інноваційного розвитку економіки України проблеми, перспективи, ефективність. Секція 3. Інноваційні технології обліку, аналізу та аудиту в економічній діяльності. № - НТУ "ХПИ", 2015.

Особливості організації бухгалтерського обліку при проведенні гарантійних ремонтів / // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №16 - Сучасні технології в економіці та менеджменті № - НТУ "ХПИ", 2016.

Повернення зайво виплаченої працівнику заробітної плати внаслідок рахункової помилки / , // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №25 - Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні № - Вестник НТУ "ХПИ", 2015.

Порядок обліку власного капіталу підприємства та шляхи його удосконалення / , // Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" : Технічний прогрес та ефективність виробництва №59 - Вестник НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2079-0767

Практичні аспекти підвищення фінансової стійкості підприємства / , // Международные конференции : Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум» № - НТУ "ХПІ", 2015.

Про зміну призначення рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» / // Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" : Технічний прогрес та ефективність виробництва №33 - Вестник НТУ "ХПИ", 2014. ISSN 2079-0767

Проблеми організації обліку оплати праці на підприємстві / , // Международные конференции : Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум» № - НТУ "ХПІ", 2015.

Регулювання інвентаризаційних різниць при проведенні аудиту на підприємстві / , // Студенческие конференции : Економічні та правові аспекти розвитку підприємств № - НТУ "ХПИ", 2015.

Шляхи вдосконалення організації обліку оплати праці на підприємстві / , // Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" : Технічний прогрес та ефективність виробництва №60 - Вестник НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2079-0767© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"

Яндекс.Метрика