Работы автора: Мельник Т.В. *

Показаны документы с 1 по 7, всего найдено 7

Международные конференции »
Интеграция историко-химических знаний в образовательный процесс
;    2013
Международные конференции »
Мониторинг якості знань студентів з використанням сучасних тестових технологій
;    2013
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Розвиток азотної промисловості в Україні. Історичний аспект. (20 – 80 рр. XX ст.)
   2008
Международная научная конференция MicroCAD »
Социальная ответственность бизнеса как фактор развития ТНК
; ; ;    2008
Международная научная конференция MicroCAD »
Соціальна відповідальність бізнесу як чинник розвитку ТНК
; ; ;    2008
Авторефераты »
Становлення та розвиток хімічної технології азотовмісних сполук і соди в Україні (наприкінці ХІХ – 80-ті рр. ХХ ст.)
   2013
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Хімічна інженерна освіта: історія розвитку
;    2009

 


© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"

Яндекс.Метрика