Работы автора: Успенський Б.В. *

Показаны документы с 1 по 14, всего найдено 14

Студенческие конференции »
Алкілування в міжфазних умовах по водню вторинної NH – групи
; ;    2014
Международная научная конференция MicroCAD »
Алкілування деяких похідних гетероциклічних сполук в міжфазних умовах
; ;    2014
Международная научная конференция MicroCAD »
Дослідження нових підходів до отримання імідів пері-дикарбонових кислот
; ;    2016
Студенческие конференции »
Дослідження синтезу похідних N-алкілнафталімідів в міжфазних умовах
; ;    2014
Международная научная конференция MicroCAD »
Каталізатори міжфазного переходу для синтезу n-бутилфталіміду
; ;    2013
Международная научная конференция MicroCAD »
Нові аспекти спонтанної α,β-ацілоїнової ізомерізації
; ; ; ;    2009
Студенческие конференции »
Синтез деяких похідних 2,3-діамінофеназину
; ;    2008
Студенческие конференции »
Синтез нових азобарвників на основі вихідних продуктів виготовлення вибухових речовин
; ; ;    2009
Международная научная конференция MicroCAD »
Синтез та дослідження азобарвників на основі продуктів відновлення вибухових речовин
; ;    2010
Студенческие конференции »
Синтез та дослідження органічних люмінофорів на основі біс-оксазолону
; ; ;    2007
Международная научная конференция MicroCAD »
Синтез та дослідження органічних люмінофорів, похідних нафталімідів – потенційних біологічно-активних речовин
; ;    2010
Студенческие конференции »
Синтез та дослідження сульфурованих фталодинітрилів. можливості їх подальшого використання
; ;    2007
Международная научная конференция MicroCAD »
Утилізація вихідних і проміжних продуктів отримання бризантних речови
; ; ; ; ; ;    2009
Международная научная конференция MicroCAD »
Формування нанорозмірних шаруватих захисних покриттів металевими комплексами подандів на вуглецевих сталя
; ; ; ; ; ; ;    2011

 


© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"

Яндекс.Метрика