Работы автора: Лобойко В.О. *

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 15

Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Аналіз можливості використання імовірних промоторів каталізатора СТК
; ; ;    2010
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Визначення кінетичних параметрів процесцу термохімічного відновлення сполук ніколу (ІІ)
; ;    2012
Международная научная конференция MicroCAD »
Витратні коефіцієнти утилізації формаліну у виробництві метанолу неповним окисненням вуглеводнів за даними термодинамічних досліджень
; ; ; ;    2016
Международная научная конференция MicroCAD »
Вплив гідродинаміки потоку на швидкість реакцій конверсії оксиду вуглецю та синтезу метанолу на каталізаторі СНК-2
; ; ; ;    2009
Международная научная конференция MicroCAD »
Вплив магнітного поля на процес утворення осаду ферум (+3) гідроксиду
; ; ;    2009
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Вплив тривалості обробки малополярних рідин на ступень їх зневоднення
; ; ;    2014
Международная научная конференция MicroCAD »
Дослідження процесу сумісного осадження Fe(OH)3 та оксигеновмісних сполук хрому при одержанні каталізатора СТК
; ; ; ;    2010
Студенческие конференции »
Кінетика відновлення та пасивації залізохромового, промотованого міддю, каталізатора конверсії оксиду вуглецю
; ; ;    2007
Научные журналы НТУ "ХПИ" »
Кінетичні параметри реакції одержання металічного нікелю з його оксалату
; ; ; ;    2013
Авторефераты »
Конверсія оксиду вуглецю на мідь-цинк-алюмінієвому каталізаторі при знижених співвідношеннях водяної пари до сухого газу
   2010
Учебные пособия »
Методичні вказівки для лабораторних робіт по курсу "Контроль та керування хіміко-технологічними процесами"
; ;    2012
Международная научная конференция MicroCAD »
Параметри процесу і області перебігу реакції конверсії со намідь-цинк-алюмінієвому каталізаторІ СНК-2
; ; ; ;    2011
Международная научная конференция MicroCAD »
Рівновага системи СО – Н2О – СО2 – Н2 – СН3ОН для параметрів середньо- та низькотемпературної конверсії оксиду вуглецю виробництва аміаку
; ; ; ;    2008
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Фізико-хімічні дослідження каталізатора СТК, який не містить сполук сульфуру
; ; ;    2011
Международная научная конференция MicroCAD »
Щодо можливого енергозбереження на стадії середньотемпературної конверсії со виробництва аміаку
; ; ; ; ;    2008

 


© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"

Яндекс.Метрика