Работы автора: Шпаковський В.В. *

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 15

Патенты и изобретения »
94489 Спосіб приготування каталізатора горіння вуглеводневого палива для двигунів внутрішнього згоряння
; ; ; ; ;    2011
Научные журналы НТУ "ХПИ" »
Аналіз високочастотних коливань температури в поверхневому шарі поршня з теплоізолюючим покриттям
; ; ;    2008
Научные журналы НТУ "ХПИ" »
Дослідження впливу матеріалу гільзи швидкохідного дизеля на її температурний стан
; ; ; ;    2009
Международная научная конференция MicroCAD »
Дослідження ефективних показників модернізованого тепловозного дизеля в процесі тривалої експлуатації
;    2009
Международная научная конференция MicroCAD »
Ефективність технологічних методів зміцнення елементів двигунів та агрегатів для спеціальної техніки
; ; ; ; ; ; ;    2017
Международная научная конференция MicroCAD »
Комбіновані технології підвищення зносостійкості високонавантажених пар тертя
; ; ; ; ;    2015
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Методи, засоби та технології дискретно-континуального зміцнення поверхневих шарів деталей машин
; ; ; ; ; ; ; ; ;    2015
Международная научная конференция MicroCAD »
Моделювання температурного стану поршня з низькотеплопровідним поверхневим шаром
; ;    2009
Авторефераты »
Науково-технічні основи поліпшення показників ДВЗ застосуванням поршнів з корундовим шаром
   2010
Международная научная конференция MicroCAD »
Оцінка впливу режимних факторів на параметри температурної високочастотної хвилі в поверхневому корундовому шарі поршня
; ; ; ;    2010
Научные журналы НТУ "ХПИ" »
Оцінка температурного стану стінки камери згоряння поршня з шаром нагару
; ; ; ;    2012
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Підвищення економічності бензинового двигуна на різних режимах роботи при застосуванні частково-динамічної теплоізоляції поршнів
; ;    2013
Международная научная конференция MicroCAD »
Результати ідентифікації робочого процесу двигуна з поршнями з корундовим шаром
; ; ; ;    2010
Международная научная конференция MicroCAD »
Технологічні методи зміцнення елементів двигунів та агрегатів для спеціальної техніки
; ; ; ; ; ; ;    2017
Международная научная конференция MicroCAD »
Технологія комбінованого зміцнення поверхонь важконавантажених деталей
; ; ; ; ;    2015

 


© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"

Яндекс.Метрика