Работы автора: Ігнатюк О.А. *

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 35

Международная научная конференция MicroCAD »
Готовність до інноваційної діяльності як важлива якість сучасного педагога
   2012
Научные журналы НТУ "ХПИ" »
Дидактичні особливості викладання дисцип- ліни “Фізична культура та психофізіологічний тренінг” магістрантам спеціальності “Педагогіка вищої школи”
   2015
Научные журналы НТУ "ХПИ" »
Дидактичні особливості формування готовності до науково-педагогічної діяльності магістрантів спеціальності "Педагогіка вищої школи"
   2014
Сборники научных работ НТУ "ХПИ" »
Зміст і структура професійних компетенцій молодших спеціалістів електротехнічного профілю
;    2012
Сборники научных работ НТУ "ХПИ" »
Інтелектуально-ігрова практика як засіб особистісно-професійного розвитку майбутнього фахівця в умовах Технічного Університету
   2010
Научные журналы НТУ "ХПИ" »
Модернізація змісту дисципліни “Основи управління в енергетиці” у фаховій підготовці енергетиків-менеджерів
   2011
Сборники научных работ НТУ "ХПИ" »
Організація контролю професійних знань студентів за допомогою інформаційних технологій в умовах технічного університету
;    2014
Международная научная конференция MicroCAD »
Особистісно-професійне проектування майбутнього фахівця в технічному університеті
   2008
Научные журналы НТУ "ХПИ" »
Особливості підготовки сучасних фахівців у системі вищої освіти США
   2011
Международная научная конференция MicroCAD »
Особливості сучасного стану професійної підготовки студентів у технічних університетах
   2010
Научные журналы НТУ "ХПИ" »
Особливості функціонування системи інженерної освіти в країнах Європейського Союзу
   2009
Сборники научных работ НТУ "ХПИ" »
Педагогічні технології у процесі формування науково-дослідницької компетентності магістрантів спеціальності «Педагогіка вищої школи» на основі міждисциплінарного зв’язку
;    2015
Международная научная конференция MicroCAD »
Педагогічні умови стимулювання активності студентів до занять фізичною культурою
;    2014
Международные конференции »
Прикладні аспекти фундаменталізаціі вищої технічної освіти
   2013
Международная научная конференция MicroCAD »
Проблеми і суперечності у формуванні готовності майбутніх офіцерів до особистісно-професійного розвитку в умовах фахової підготовки
;    2016

 


© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"

Яндекс.Метрика