Работы автора: Резніченко В.В. *

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 15

Патенты и изобретения »
50066 Спосіб виділення вольфраму із відпрацьованих вольфрамвмісних сплавів
; ; ; ; ;    2010
Патенты и изобретения »
58009 Спосіб одержання металічного ніколу з активної маси відпрацьованих залізоніколових акумуляторів
; ; ; ;    2011
Патенты и изобретения »
95807 Склад твердого адсорбента для зневоднення слабополярних рідин
; ; ; ; ;    2015
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Вплив методу швидкого нагріву / охолодження на властивості відпрацьованого вольфрамвмісного сплаву типу ВНЖ-90
; ; ;    2010
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Вплив природи охолоджувальних сумішей на мікротвердість вторинної вольфрамвмісної сировини
; ; ;    2009
Студенческие конференции »
Дослідження процесу осадження сполук ніколу (II) в технології переробки відпрацьованих вольфрамвмісних сплавів
;    2012
Международная научная конференция MicroCAD »
Залежність мікротвердості вторинної вольфрамвмісної сировини від складу охолоджувальної суміші
; ; ;    2009
Международная научная конференция MicroCAD »
Залежність мікротвердості вторинної вольфрамвмісної сировини від складу охолоджувальної суміші
; ; ;    2009
Научные журналы НТУ "ХПИ" »
Залежність середнього розміру подрібнених часток вторинної вольфрамвмісної сировини від швидкості співударяння
; ;    2009
Студенческие конференции »
Кінетика відновлення та пасивації залізохромового, промотованого міддю, каталізатора конверсії оксиду вуглецю
; ; ;    2007
Научные журналы НТУ "ХПИ" »
Кінетичні параметри реакції одержання металічного нікелю з його оксалату
; ; ; ;    2013
Международная научная конференция MicroCAD »
Особливості старіння захисних оболонок самоутримних дротів в умовах експлуатації
; ;    2016
Международная научная конференция MicroCAD »
Особливості хімічного витягнення феруму із відпрацьованих виробів на основі вольфраму у присутності озону
; ; ;    2010
Международная научная конференция MicroCAD »
Технологічні аспекти вилучення вольфраму із його вторинної сировини
; ; ;    2008
Авторефераты »
Технологія переробки вторинної вольфрамвмісної сировини
   2012

 


© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"

Яндекс.Метрика