Праці автора: Котов Д.В. *

Показані документи с 1 по 8, всього знайдено 8

Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
База данных для коррекции результатов ионосферних измерений
;    2011
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Визначення статистичних похибок вимірювань параметрів HP сигналу
; ; ;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Особливості обробки сигналу при пошуку малих збурень параметрів іоносферної плазми
;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Оцінювання похибок визначення параметрів іоносферної плазми, пов’язаних з неврахуванням наявності іонів гелію
;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Практические особенности определения параметров ионосферной плазмы методом некогерентного рассеяния в диапазоне высот 300 – 1000 км
;    2011
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Просторово-часові варіації відносного вмісту іонів водню, пов’язані зі зростанням сонячної активності
   2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Сезонные и суточные вариации содержания ионов водорода в ионосфере в период минимума солнечной активности
;    2011
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Шляхи корекції результатів вимірювань параметрів іоносферної плазми методом некогерентного розсіяння
   2010

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика