Работы автора: Товажнянський В.Л. *

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 24

Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Аналіз методів визначення рівня нестабільного розвитку підприємств
   2014
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Антикризовий механізм санації та реструктуризації підприємств хімічної промисловості
;    2013
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Банкротство, санація та реструктуризація підприємства як економічні категорії антикризового управління
; ;    2015
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Визначення ознак банкрутства: санація та реструктуризація підприємств
;    2013
Международные конференции »
Діагностика ймовірності банкрутства підприємства
; ;    2015
Международные конференции »
До питання конкурентоспроможності надлегких літальних апаратів
;    2014
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Дослідження та розвиток методів визначення ознак та ймовірності банкрутства підприємств
   2009
Международная научная конференция MicroCAD »
Інноваційна складова створення елітного промислового підприємства
;    2010
Статьи »
Інноваційні технології в антикризовому розвитку машинобудівних підприємств
;    2011
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Інформаційна складова реалізації інноваційних проектів в умовах виходу з кризи
   2010
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Маркетингове забезпечення моніторингу інноваційного розвитку підприємтсва
; ; ;    2012
Учебные пособия »
Методичні вказівки до розрахункового завдання «Множинний лінійний кореляційний аналіз як інструмент прийняття управлінського рішення» за курсом «Методи прийняття управлінських рішень»
;    2013
Учебные пособия »
Методичні вказівки до розрахункового завдання «Оптимізація виробничої програми підприємства» за розділом «Оптимізаційні методи і моделі» курсу «Економіко-математичне моделювання»
; ;    2013
Учебные пособия »
Методичні вказівки до розрахунково-графічного завдання «Парний кореляційно-регресійний аналіз» за розділом «Економетрія» дисципліни «Економіко-математичне моделювання»
; ;    2013
Международные конференции »
Модель економічного моніторингу промислових підприємств
   2013

 


© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"

Яндекс.Метрика