Праці автора: Побережний Р.О. *

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 20

Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Визначення формування стратегії
   2012
Студентські конференції »
Долгосрочные преимущества стратегического планирования
;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Експертне оцінювання при прийнятті управлінських рішень
   2016
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Інноваційна діяльність в Україні: напрями та державне регулювання
;    2018
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Інноваційно–інвестиційна складова зсп: обґрунтування впровадження
   2015
Міжнародні конференції »
Інструменти стратегічного управління розвитком підприємства в сучасних умовах господарювання
   2015
Міжнародні конференції »
Інтеграція системи ЗСП у систему керування підприємством
   2011
Міжнародні конференції »
Колективні та індивідуальні системи заохочень при розробці мотиваційних методів
   2009
Навчальні посібники »
Методичні вказівки до розрахункового завдання «Оптимізація виробничої програми підприємства» за розділом «Оптимізаційні методи і моделі» курсу «Економіко-математичне моделювання»
; ;    2013
Навчальні посібники »
Методичні вказівки до розрахунково-графічного завдання «Парний кореляційно-регресійний аналіз» за розділом «Економетрія» дисципліни «Економіко-математичне моделювання»
; ;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Методичні підходи до оцінки впливу макрооточення на стратегічне управління підприємством
;    2009
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Основні напрямки розвитку підприємств машинобудування
   2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Підприємництво в Україні: державне регулювання та підтримка
   2017
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Підходи до розуміння категрії «Розвиток»
   2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Принципи стратегічного управління
   2010

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"

Яндекс.Метрика