Работы автора: Логвінков С.М. *

Показаны документы с 1 по 11, всего найдено 11

Патенты и изобретения »
28866 Шихта для виготовлення вогнеприпасу
; ; ;    2000
Патенты и изобретения »
29694 Спосіб одержання етилсилікатного зв'язуючого
; ;    2000
Патенты и изобретения »
74792 Комплексна домішка для вогнетривких неформованих мас та бетонів
; ; ; ; ;    2012
Патенты и изобретения »
80369 Вогнетривка маса
; ; ; ; ;    2007
Международная научная конференция MicroCAD »
Вплив імпортних добавок фірми “Akzo Nobel” на фізико – механічні властивості портландцементу
; ; ;    2008
Студенческие конференции »
Розробка суперпластифікаторів на основі полікарбоксилатів
; ; ; ; ;    2009
Студенческие конференции »
Синтез та дослідження водорозчинних суперпластифікаторів
; ; ; ;    2008
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Теоретичні аспекти отримання спеціальних цементів на основі сполук системи CaO-BaO-Fe2O3-SiO2
; ; ; ;    2011
Международная научная конференция MicroCAD »
Термодинамічна стабильність комбінацій фаз в субсолідусі системи BaO – Al2O3 – SiO2
; ; ;    2008
Международная научная конференция MicroCAD »
Термодинамічна стабильність комбінацій фаз у високоглиноземістій області системи bao – al2o3 – sio2
; ; ; ;    2009
Авторефераты »
Тугоплавкі поліфункціональні матеріали на основі композицій системи (CaО, ZrО2)-MgO-Al2O3-SiО2
   2010

 


© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"

Яндекс.Метрика