Работы автора: Ведь В.Є. *

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 22

Патенты и изобретения »
103355 Спосіб ідентифікації коефіцієнта теплопровідності деревини
;    2015
Патенты и изобретения »
107688 Пристрій для ідентифікації коефіцієнта теплопровідності деревини
;    2016
Патенты и изобретения »
72416 Пристрій для каталітичної нейтралізації шкідливих газових викидів
; ; ; ;    2012
Международная научная конференция MicroCAD »
Важливість визначення коефіцієнту теплопровідності сировини для проведення процесу піролізу деревини
;    2016
Международная научная конференция MicroCAD »
Вивчення параметрів, що визначають дисперсність нанорозмірних частинок оксиду нікелю
; ; ;    2015
Международная научная конференция MicroCAD »
Визначення оптимальних складів багатокомпонентних систем
; ; ;    2009
Научные журналы НТУ "ХПИ" »
Вплив способу подрібнення на енерговитрати процесу
;    2013
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Дослідження зміни триацилгліцерольного складу соняшникової олії в процесі переетерифіації
; ; ;    2015
Международная научная конференция MicroCAD »
Дослідження конверсії ароматичних вуглеводнів на оксидних каталізаторах у зовнішньодифузійній області перебігу реакції
;    2010
Студенческие конференции »
Енерго-, ресурсозберігаюча інтегрована технологія карбонізації у виробництві соди
; ;    2015
Международная научная конференция MicroCAD »
Каталітичні властивості паладійвмістних плівок
;    2009
Студенческие конференции »
Модернізація скловарної печі на ДП «ІПЗ» та детальна розробка лінії автоматизації
;    2015
Международная научная конференция MicroCAD »
Неізотермічна кінетика деструкції водяних розчинів азотнокислих солей
;    2009
Международная научная конференция MicroCAD »
Огляд Європейського досвіду у галузі піролізу деревинної сировини
; ;    2016
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Одержання жирних кислот з соапстоку шляхом розкладання мила карбонатною кислотою
; ;    2015

 


© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"

Яндекс.Метрика