Работы автора: Дейнека В.В. *

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 16

Патенты и изобретения »
65321 В’яжуче
;    2011
Международная научная конференция MicroCAD »
До питання про будову системи CaO – BaO – Fe2O3 – SiO2
; ;    2008
Международная научная конференция MicroCAD »
До питання про в’яжучі властивості потрійних сполук системи CaO-BaO-SiO2
; ; ;    2009
Международная научная конференция MicroCAD »
Дослідження особливостей механізму фазоутворення цементів на основі сполук системи CaO – BaO – Fe2O3 – SiO2
;    2010
Студенческие конференции »
Дослідження процесів гідратації цементу на основі силікатів і феритів кальцію та барію
; ; ;    2010
Международная научная конференция MicroCAD »
К вопросу о вяжущих свойствах тройных соединений системы CaO-BaO-SiO2
; ; ;    2009
Международная научная конференция MicroCAD »
К вопросу о строении системы CaO – BaO – Fe2O3 – SiO2
; ;    2008
Авторефераты »
Корозійностійкі в’яжучі матеріали на основі системи CaO – BaO – Fe2O3 – SiO2 поліфункціонального призначення
   2011
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Механизм разупрочнения тяжелого бетона при нагревании
; ; ;    2007
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Оптимізація складу корозійностійких цементів, отриманих з використанням відходів хімічної промисловості
; ; ; ;    2012
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Оценка температур и составов эвтектик в области Ba3Fe2O6 – Ba2Fe2O5 – Ba2SiO4 – Ca2Fe2O5 системы CaO – BaO – Fe2O3 – SiO2
;    2008
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Теоретичні аспекти отримання спеціальних цементів на основі сполук системи CaO-BaO-Fe2O3-SiO2
; ; ; ;    2011
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Термодинамические исследования силикатов бария
; ; ; ; ; ;    2006
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Термодинамические исследования тройного соединения
; ; ; ;    2008
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Термодинамические исследования ферритов бария
; ; ; ; ; ;    2006

 


© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"

Яндекс.Метрика