Работы автора: Тульський Г.Г. *

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 29

Патенты и изобретения »
107400 Електролізер для одержання водню з води
; ; ; ;    2016
Патенты и изобретения »
10994 Спосіб виготовлення електрода для електрохімічних процесів
; ; ;    2005
Патенты и изобретения »
115711 Спосіб електросинтезу водню з анодним деполяризатором
; ; ; ;    2017
Патенты и изобретения »
46417 Спосіб реставрації платиноїдного каталізатора
; ; ; ; ;    2009
Патенты и изобретения »
63022 Спосіб осадження електрохімічних покрить на сплави титану
; ; ;    2011
Патенты и изобретения »
63748 Каталітичний реактор окиснення токсичних та вибухонебезпечних газових викидів монооксиду вуглецю, водню, альдегідів і вуглеводів
; ;    2011
Патенты и изобретения »
95576 Металоксидний електрод порівняння неполяризований
; ; ;    2014
Студенческие конференции »
Аналіз методів одержання Zr з ZrO2
;    2013
Авторефераты »
Анодні процеси на оксидах неблагородних металів в електрохімічному синтезі неорганічних речовин
   2007
Студенческие конференции »
Вдосконалення електрохімічного способу одержання гіпохлориту натрію
;    2008
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Вдосконалення технології одержання плюмбумдвооксидного покриття з лужних електролітів
; ;    2008
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Влияние состава композиционного оксидного анодного материала на его свойства
; ;    2008
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Вплив рн на кінетику анодного процесу при електролізі водного розчину хлориду натрію
; ; ;    2011
Студенческие конференции »
Дослідження кінетичних параметрів електрохімічного синтезу кисеньвмісних сполук хлору
; ; ;    2014
Международная научная конференция MicroCAD »
Електродні процеси роботи електростабілізаційної установки очистки води
; ;    2017

 


© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"

Яндекс.Метрика